De School

Voor wie is de school bedoeld? Op het eiland bestond tot voor 2007 geen mogelijkheid voor de meeste kinderen om na de lagere school verder te leren. Geen technisch en geen voortgezet onderwijs. Deze scholen zijn er wel in de steden op het vaste land, maar als je geen familie hebt in de stad is het onmogelijk deze extra kosten voor verblijf en reizen op te brengen door de ouders. Elke dag op en neer is onmogelijk gezien de afstand en het beperkte openbaar vervoer. De school die we gaan bouwen met elkaar zal voorzien in de behoefte tot een verdere ontwikkeling voor de meeste kinderen.

Het CEM (Collège d’ Enseigement Moyen ) is een soort middenschool model met 4 niveaus. De vakken die worden gegeven zijn Engels, Frans Wiskunde en STV (science de la terre et de la vie) een samenvoeging voor aardrijkskunde geschiedenis natuurkunde, scheikunde en biologie. Vorig schooljaar begon men met een 6e klas en dit jaar een 5e. Men telt terug net zoals in Frankrijk. Er waren nu 2 klassen of niveaus en na de regentijd in oktober moeten de kinderen kunnen verdergaan naar de 4e klas.

Foto's: Toekomstige lerlingen, nu nog op de lagere school in Mar Lodj:

Plan Per en Meta
PERMETA architecten, een ontwerpbureau uit Amsterdam heeft toegezegd de school te ontwerpen. Toen wij Senegal in maart 2007 bezochten hebben we op hun verzoek foto’s gemaakt van huizen en scholen en van bouwmateriaal dat verkrijgbaar is of wordt gemaakt in de regio. Een van de architecten is geboren in Kameroen en heeft tijdens haar studie ter plekke een onderzoek gedaan naar de verschillende bouwstijlen in haar geboorteland. Er zal worden gezocht naar een cohesie tussen traditie en hedendaagse ontwikkelingen in het bouwen. Eenvoudige bouwtechnieken om natuurlijke ventilatie en daglichttoetreding zo optimaal mogelijk te benutten zullen worden geïntegreerd in het ontwerp.

Van de onderwijs inspectie van Fatick hebben we een lijst gekregen (een soort programma van eisen) waaraan een school voor het aantal leerlingen van het eiland moet voldoen. Er leven in de 3 dorpen samen zo’n 1850 kinderen, in leeftijd variërend tussen de 0 en de 16 jaar. De tekeningen waren in november klaar, waarna we ze voor hebben kunnen leggen aan alle betrokkenen.

Tekeningen: PERMETA architecten (Amsterdam) maakt plannen en tekeningen voor de nieuwe school.

Waar komt de school?
Tijdens ons volgende bezoek aan het eiland eind november 2007, hebben we overlegd over waar de school gebouwd zal worden. Het stuk grond dat door de eilandbewoners ter beschikking is gesteld ligt in het kleinste dorp Mar Soulou. Strategisch een goede plaats omdat het tussen de 2 andere dorpen Mar Lodj en Mar Fafaco ligt. Op het terrein staan 2 mooie palmbomen en de Senegalese trots, een baobap boom.

Door wie wordt de school gebouwd?
In overleg met de directeur en de onderwijsinspectie van Fatick is bepaald wie de aannemer zal zijn voor dit project. We proberen voor de werkgelegenheid zoveel mogelijk mensen van het eiland bij de bouw te betrekken. Als onafhankelijke raadgevers daarbij hebben we 3 mensen bereid gevonden ons daarbij te helpen: een lokaal adviseur, werkzaam voor Unicef die ervaring heeft in het bouwen van lagere scholen, een Nederlandse diplomaat in ruste die niet meer weg wil uit Senegal en zijn tijd doorbrengt met het ondersteunen van humanitaire projecten en een Senegalees uit Dakar die als intermediair opereert tussen de voortgang van de activiteiten in Senegal en het bestuur van de stichting.

Foto's: Bouwen op het eiland: