Het Plan

Een voorlichtingscampagne, waardoor Nederlandse kinderen kennis kunnen nemen van de leef- en leeromstandigheden van hun leeftijdgenoten in Senegal behoort tot het ontwikkelen van een mondiale bewustwording op school.

Educatief programma
Website, debat, internet en lokale radio en tv, schoolkrant, muzieksites, films en correspondentie behoren tot de inhoudelijke voorlichtingsmedia en daarnaast zullen we benefietavonden en andere activiteiten organiseren, waarvan de opbrengst direct ten goede zal komen aan de bouw van de school. Uit deze betrokkenheid hopen we een blijvende band te realiseren waarbij uitwisseling van kennis en ervaringen van de leerlingen uit 2 werelden het begrip van elkaar zal vergroten.

Samen met de leerlingenraad van het Porta Mosana College in Maastricht (website) proberen we op dit college van meer dan 1250 leerlingen draagvlak te krijgen om samen onze doelstelling tot het bouwen van een middelbare school te realiseren.

Andere scholen die hun interesse in het project al hebben aangegeven zijn: Praktijkschool Hulst
Basisschool “ Westwoud” te Zoeterwoude

In de nieuwsbrieven die volgen worden deelnemers, donateurs en sponsors op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen en activiteiten.