Het Plan

Sénégalese ouders en kinderen op een eiland in de delta van de Sine Saloum, een grote rivier die stroomt door het midden van dit West Afrikaanse land, zijn ervan overtuigd dat het ze op het eiland een middelbare school nodig hebben. Ze hebben alles in het werk gesteld om de autoriteiten in Dakar, de hoofdstad van Senegal, duidelijk te maken dat de kinderen van het eiland Île de Mar niet de mogelijkheden hebben om op het vaste land middelbaar onderwijs te volgen.

Lokaal initiatief
Na een positieve reactie van het Ministerie van Onderwijs is er begin 2006 een begin gemaakt in een oude schuur en een leegstaand huis. Met aan het hoofd een enthousiaste directeur en 2 leraren werden er al snel de eerste klassen samengesteld. In de regentijd lekken de daken en is onderwijs niet mogelijk, maar meestal is het er droog en zonnig en heeft men geen erg in de kieren en gaten. Een concreet lokaal initiatief op het gebeid van onderwijs, formeel gesteund door de Sénégalese overheid.

Foto's: Leerlingen van het CEM en de huidige onderwijslocatie

We brengen geen ‘onderwijs’; we verzamelen geld voor een school
We gaan deze mensen niets leren. Men heeft eigen methodieken en een inhoudelijk programma dat aansluit op het overige onderwijs. Men noemt dit type school het CEM. De afkorting staat voor College d’ Enseigement Moyen. Men doorloopt 4 klassen en krijgt een diploma. Als je daarna naar de universiteit wilt gaan moet je nog 2 jaar naar een Lycee dat aansluit op het CEM, Dat zal dan wel op het vaste land moeten gebeuren en in de toekomst gaan we daar een fonds voor oprichten die studiebeurzen zal verstrekken om bij te dragen aan de kosten van logies en reizen. Waar het nu aan ontbreekt is geld om de middelbare school te bouwen, en daar gaan we in voorzien.

Medewerking van de Sengalese overheid
Het Ministerie van Onderwijs te Dakar heeft positief gereageerd en groen licht gegeven om per oktober 2006 het middelbaar onderwijs op Île de Mar van start te laten gaan. Meteen daarna zijn in overleg met de Onderwijsinspectie in de regio Fatick een directeur, de heer Amadou Barry, en twee leerkrachten aangesteld en kregen 3 groepen kinderen middelbaar onderwijs. De Landbouwraad is beschermheer van het project en heeft de bouwgrond voor de school ter beschikking gesteld aan het Ministerie van Onderwijs. Het initiatief wordt volledig ondersteund door de onderwijsinspectie, de administratieve- en politieke autoriteiten van de regio Fatick waar het eiland deel van uitmaakt.

Foto's: Onderstaande foto's zijn gemaakt in maart 2007 tijdens het jaarlijks schoolfeest, georganiseerd door de leerlingen van het CEM.