Het Plan

NIEUWS 2020

Bijeenkomst ter herinnering aan Mique Eggermont (1950-2019)

Op 1 januari 2020 hebben we met familie, vrienden en de bewoners van Ile de Mar het overlijden van Mique Eggermont herdacht. Onze vrienden Ndiogou en Marietou Ndiaye stelden hun huis ter beschikking en de bijeenkomst werd georganiseerd conform de plaatselijke gebruiken en tradities. Ontvangst van de gasten en vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschappen, er werden toespraken gehouden, herinneringen opgehaald en een gezamenlijke maaltijd genoten. Ter afsluiting zijn we tezamen naar het lyceum in Mar Soulou gelopen en hebben ter herinnering aan Mique een boom op het schoolplein geplant. Vervolgens is in aanwezigheid van alle bewoners van Mar Soulou een tweede boom, een Baobab geplant ter nagedachtenis aan de vriendschap van Mique Eggermont en de oud chef de village Yancoba Sarr (1927-2016). We kijken terug op een gedenkwaardige dag met bemoedigende woorden, vriendschap, warmte en geborgenheid.

Boom Mique

Bouw –en onderhoudswerkzaamheden lyceum


Gebouw administratie Lyceum en bouw en aanpassing muur

In 2019 is er weer flink gebouwd. Met het gebouw voor de directeur en administratie van het Lyceum en de bouw en aanpassing van de muur werd in januari 2019 begonnen. Het “bloc administratif” is na de regentijd in oktober bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 opgeleverd en de bouw en aanpassing van een deel van de muur is in december opgeleverd.

Herstel en onderhoud veranda 4 klaslokalen en inrichting binnentuin.
Van 4 klaslokalen is de veranda geheel gerenoveerd en voorzien van nieuwe dakplaten. Tevens zijn ramen en deuren opnieuw in de verf gezet en de zijn de buitenmuren aangepast en voorzien van een duurzame oppervlakte behandeling. De binnentuin is heringericht en voorzien van banken en een grote tafel. Met de inmiddels grote bomen een heerlijk schaduwrijke plek voor docenten en leerlingen.

Coronavirus, COVID-19

In het eerste kwartaal 2020 werd duidelijk dat de wereld is getroffen door een pandemie COVID-19. Gestart in China verspreidt het virus zich razendsnel over de wereld via Azië, Europa en Amerika naar Afrika. In vrijwel alle landen wordt een “lockdown” afgekondigd. In Sénégal zijn door de regering al in een vroeg stadium acties ondernomen om het coronavirus te bestrijden. Het beleid zoals in Frankrijk wordt nagenoeg één op één overgenomen. Zo werden de grenzen gesloten en het reizen nationaal en internationaal verboden. Net als bij ons zijn maatregelen getroffen zoals “handen wassen”, “afstand houden”, “de avondklok” en werden de scholen en bedrijven gesloten.

Senegal heeft circa 12,5 miljoen inwoners waarvan er 3 miljoen in Dakar wonen. Ongeveer 42% van de bevolking woont op het platte land en 58% in de grote steden zoals Dakar, Mbour, Thies, Touba, Kaolak, St Louis en Ziguinchor. Dagelijks worden in Sénégal mensen getest en de actuele situatie na een half jaar (31-08-2020) coronavirus is dat: 13456 mensen positief werden getest, 282 mensen zijn t.g.v. het coronavirus overleden.

Noodhulp voor Ile de Mar

In overleg met onze vertegenwoordiger op Ile de Mar, El Hadji Coumba Ndiaye hebben we plannen ontwikkeld om een NOODFONDS op te zetten met als doel:

 • De extra coronakosten op de gezondheidsposten en de scholen te financieren
 • Een Landbouwfonds op te richten, waaruit circa 60 families op het eiland geld kunnen krijgen om zaaigoed te kunnen kopen, zodat in de oogstmaand oktober het “normale” leven kan worden voortgezet. Per familie is nu € 200,00 nodig en dat houdt in dat we gaan proberen het noodfonds met € 12.000,00 te laten starten.

Aan de donateurs en vrienden van Stichting Ile de Mar is gevraagd om te helpen deze plannen te realiseren. De actie, gestart in mei is succesvol verlopen en in totaal kon een bedrag van € 15.000,-- worden gestort in het Noodfonds.

De volgende activiteiten werden gefinancierd:
Extra coronakosten voor de herstart van de scholen € 930,-
Financiële bijdrage Poste de Santé in 3 dorpen € 2075,-
Ondersteuning 50 families voor het kopen van zaaigoed € 9040,-
Nood Kas t.b.v. diverse kosten € 230,-

Bezoek Sophianum april 2020, geannuleerd.

Het 9de bezoek van leerlingen van het Sophianum Gulpen was gepland van 9 t/m 18 april 2020. De leerlingen hadden zich goed voorbereid en verheugden zich op de reis en het bezoek aan de partnerschool in Senegal. Begin maart enkele dagen voor de laatste bijeenkomst met ouders en leerlingen heeft de schooldirectie het besluit moeten nemen om alle geplande buitenlandse reizen te annuleren. Wat een teleurstelling en ook de hernieuwde hoop dat de reis misschien in oktober alsnog zou kunnen doorgaan, werd vlak voor de zomervakantie definitief weggenomen. In 2020 zullen er vanuit het Sophianum géén buitenlandse reizen meer worden gemaakt.

Stormschade Lyceum Ile de Mar

In de nacht van 1 op 2 augustus 2020 is het eiland “Ile de Mar” in Sénégal getroffen door noodweer. Zware regenval en onweer met windsnelheden van orkaankracht hebben veel schade in de dorpen aangericht. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt.

Stormschade Senegal

Het Lyceum Ile de Mar is niet gespaard gebleven. Het dak van een gebouw van 4 klaslokalen is in zijn geheel door een windhoos opgepakt en in delen neergestort op het schoolplein en omgeving. Daarbij zijn enkele ijzeren draagbalken als projectielen door de daken van naastgelegen klaslokalen getorpedeerd met extra schade tot gevolg. Waly Ndiaye, directeur van het Lyceum en El Hadji Ndiaye, onze vertegenwoordiger op het eiland zijn direct begonnen om de schade te laten inventariseren. Half augustus hebben we de berekening van de schade aan de gebouwen ontvangen. De reparatie –en herbouwkosten zijn begroot op 19.000 Euro.

Naar aanleiding van dit tragische nieuws hebben we nogmaals een beroep gedaan op onze vrienden en donateurs.

Eindexamen resultaten schooljaar 2019-2020

Vanwege de corrona maatregelen zijn de eindexamens voor zowel het BFEM als ook het Baccalaureaat uitgesteld. De verwachting is dat de examens in september zullen worden afgenomen.

Eindexamen resultaten voorgaande jaren

Schooljaar
Kandidaten
Geslaagd
%
Studiejaar 2014-2015
71
30
42,2 %
Studiejaar 2015-2016
74
40
54,8 %
Studiejaar 2016-2017
58
51
87,9 %
Studiejaar 2017-2018
87
77
88,5 %
Studiejaar 2018-2019
64
52
81,3 %


Studiebeurzen
In het schooljaar 2019-2020 werd aan 50 leerlingen een studiebeurs toegekend om hun studie op het lyceum te kunnen voortzetten. Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 is vanwege de uitgestelde examens nog niet bekend hoeveel leerlingen voor een beurs in aanmerking komen.

Overzicht verstrekte studiebeurzen aan lyceum leerlingen

Studiejaar op lyceum
Meisjes
Jongens
Totaal
Studiejaar 2013-2014
4
3
7
Studiejaar 2014-2015
9
7
16
Studiejaar 2015-2016
10
10
20
Studiejaar 2016-2017
12
10
22
Studiejaar 2017-2018
12
13
25
Studiejaar 2018-2019
26
17
43
Studiejaar 2019-2020
29
21
50

 

Opzet beroepsonderwijs, “Centre de Formation Professionnel (CFP)”

Voor de opzet en realisatie van een school voor beroepsonderwijs op Ile de Mar zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Er is een concept geschreven voor een aanvraag:” Une demande pour créer un Centre de Formation Professionnel (CFP)”.

Daarnaast zijn een aantal begeleidende brieven opgesteld voor de burgemeester van Fimela, de prefect en sous-prefect van Fimela, de Onderwijs Inspecties in Djiofior en Fatick en voor het Ministerie van Onderwijs in Dakar.
We hopen dat in het najaar de aanvragen kunnen worden verstuurd en vervolgens de besprekingen met de instanties van start kunnen gaan.

Activiteiten 2020

Voor 2020 werden de volgende activiteiten gepland:

 • Zoeken naar en benoemen van nieuwe bestuursleden Stichting Ile de Mar, Sénégal.
 • Uitbreiding van de vertegenwoordiging van de Stichting Ile de Mar in Sénégal op het eiland met minimaal 1 afgevaardigde per dorp.
 • Opstellen van een vijfjarenplan voor de initiatieven en activiteiten in de vier dorpen op Ile de Mar.
 • Onderhoud van het Lyceum Ile de Mar.
 • Praktijkonderwijs: Eilandbewoners en Stichting île de Mar willen streven naar een beroepsopleiding op het eiland om voor alle jongeren een aansluiting te creëren, die leidt tot een mogelijkheid om in het levensonderhoud te gaan voorzien na het behalen van een vakdiploma.
 • Voorbereidingen treffen t.b.v. de oprichting van een praktijkschool (Centre de Formation Professionnelle, CFP) op île de Mar, zodat meisjes en jongens een vakopleiding kunnen volgen op het eiland.
 • Jaarlijkse bezoeken en kennisuitwisseling van leerlingen van het Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.

Jaarverslag 2019

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2019 zijn gerealiseerd
Lees hier het volledige jaarverslag 2019 (PDF)

 

NIEUWS 2019

In Memoriam Mique Eggermont

Met groot verdriet hebben we afscheid moeten nemen van Mique Eggermont.

Na de oprichting van Stichting Ile de Mar heeft Mique vol overgave 12 jaar lang mede richting gegeven aan de activiteiten op het eiland in Sénégal. In de overtuiging dat “leren” de mogelijkheid geeft tot persoonlijke ontplooiing en de ontwikkeling van een land was zij heel trots op het resultaat, een middelbare school waar nu 600 jongens en meisjes elke dag lessen volgen.

Mique kon goed luisteren en analyseren en kon vervolgens de juiste snaar raken om mensen te inspireren. Haar werklust en gedrevenheid waren de sleutel voor succes van schoolprojecten op het eiland als ook voor de kunstinitiatieven hier in Nederland en daar in Dakar.

Mijn lieve mooie Mique, onafhankelijk, kritisch, origineel en met een tomeloze energie altijd bezig voor de ander. We gaan haar vriendschap en liefde missen en zullen Mique herinneren zoals ze heeft geleefd.

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Mique Eggermont ♥

Vertrek Ibou Sao, principal CEM-Lycée Ile de Mar

Bij de start van het schooljaar 2015-2016 werd Ibou Sao benoemd tot de nieuwe Principal van het CEM Ile de Mar in Mar Soulou. Principal Ibou Sao een gemotiveerde leider met een visie en een plan om het College Ile de Mar te ontwikkelen en de resultaten te verbeteren. Daartoe heeft de Principal keer op keer zijn plannen en doelen met alle betrokkenen besproken: het lerarenteam, de leden van de oudercommissie, de ouders, de leerlingen en de bevolking van de dorpen. Gaande weg verbeterde de onderlinge communicatie en de atmosfeer op de school met als gevolg zeer gemotiveerde leerlingen. De examen resultaten zijn nu voor de derde keer op rij de beste in het departement Fatick.
We hebben gezien dat de Principal en zijn lerarenteam tezamen met de voorzitter en de leden van de oudercommissie het CEM hebben gemaakt tot een “College d’excellence” een referentie en een voorbeeld voor het Departement Fatick. Stichting Ile de Mar dankt mede namens de ouders en leerlingen Ibou Sao en zijn docententeam voor hun inspanningen en werk gedurende de jaren 2015-2019, “Merci mille fois”.

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Ibou Sao

Eindexamen resultaten schooljaar 2018-2019

Het resultaat van Lyceum Ile de Mar in departement Fatick is dit jaar weer heel goed. Directeur, lerarenteam, ouders en leerlingen hebben een goede prestatie geleverd en laten zien dat “Ile de Mar” een lyceum heeft verdiend.
Van de 64 kandidaten die dit jaar opgingen voor het examen BFEM zijn er in totaal 52 geslaagd, een slagingspercentage van 81,3 %. Ook dit schooljaar kon een score van boven 80% worden geprolongeerd. Daarmee is een voldoende instroom voor de lyceum klassen gewaarborgd.

Eindexamen resultaten

Schooljaar
Kandidaten
Geslaagd
%
Studiejaar 2014-2015
71
30
42,2 %
Studiejaar 2015-2016
74
40
54,8 %
Studiejaar 2016-2017
58
51
87,9 %
Studiejaar 2017-2018
87
77
88,5 %
Studiejaar 2018-2019
64
52
81,3 %


Studiebeurzen
In het schooljaar 2018-2019 werd aan 43 leerlingen een studiebeurs toegekend om hun studie op het lyceum te kunnen voortzetten. Besloten is om met ingang van schooljaar 2018-2019 het bedrag per beurs te verlagen. Ook werden de criteria voor toekenning van de beurzen worden aangepast, zodat een groter aantal leerlingen in aanmerking kan komen. Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 komen 50 leerlingen voor een beurs in aanmerking.

Overzicht verstrekte studiebeurzen aan lyceum leerlingen

Studiejaar op lyceum
Meisjes
Jongens
Totaal
Studiejaar 2013-2014
4
3
7
Studiejaar 2014-2015
9
7
16
Studiejaar 2015-2016
10
10
20
Studiejaar 2016-2017
12
10
22
Studiejaar 2017-2018
12
13
25
Studiejaar 2018-2019
26
17
43

 

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Uitreiking beurzen 2019-2020

Benoeming nieuwe directie Lycée Ile de Mar

Met ingang van het schooljaar, dat op het lyceum Ile de Mar de eerste eindexamens worden afgenomen moet er een Proviseur (directeur) worden benoemd. Dit schooljaar 2019-2020 is het zover en op 28 september 2019 is door alle ouders, de leraren, de sous-préfet en de burgemeester van Fimela afscheid genomen van de Principal, Ibou Sao en is de nieuwe Proviseur, Waly Ndiaye welkom geheten.

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Waly Ndiaye

Wisseling van de wacht: vertegenwoordiger St. Ile de Mar in Senegal

Issa Thiam heeft ruim 11 jaren onze Stichting in Senegal op een voortreffelijke wijze vertegenwoordigd. Hij heeft ons in deze periode wegwijs gemaakt op het eiland, geïntroduceerd bij instanties, uitleg gegeven over cultuur en gebruiken en geholpen bij de voorbereiding en realisatie van onze activiteiten op Ile de Mar. Issa heeft zijn functie van ‘representant” neergelegd vanwege een drukke baan op het “vaste land”in Fimela bij Gasufor, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van drinkwater in de regio. We zijn Issa Thiam veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor de Stichting heeft verricht, dank hiervoor.
We hebben El Hadji Ndiaye bereid gevonden om Stichting Ile de Mar in de komende jaren te vertegenwoordigen op het eiland en in Senegal. El Hadji heeft als afgevaardigde van het dorp Mar Lothie, gedurende vele jaren gewerkt als één van de adviseurs op het eiland van de burgemeester van Fimela. We hebben vertrouwen in een vruchtbare en langdurige samenwerking met onze nieuwe man in Senegal.

Bezoek Sophianum april 2019

Het was alweer het 8ste bezoek dat leerlingen van het Sophianum Gulpen in Senegal bracht voor een maatschappelijke stage op het eiland Ile de Mar. Een groot succes. Het is zo mooi om te zien en mee te maken hoe een groep jonge leerlingen, die buiten hun comfortzone worden geplaatst, zich moeiteloos aanpassen en nieuwsgierig het “nieuwe” absorberen. Wat een flexibiliteit,…

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Bezoek Sophianum 2019

Opzet van middelbaar beroepsonderwijs op het eiland.

De opzet en realisatie van school voor beroepsonderwijs op Ile de Mar vraagt veel voorbereidend werk. Onderzoek, programma van eisen, besprekingen, aanvragen schrijven voor het ministerie van onderwijs en de onderwijs inspecties, etc. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het 2e semester 2020 afgerond kunnen worden. Daarnaast worden werkzaamheden op diverse lagere scholen en het lyceum uitgevoerd ten behoeve van aanpassing en verbetering van klaslokalen.

Activiteiten 2019

Voor 2019 werden de volgende activiteiten gepland:

 • Opzet en oprichting van een Lyceum op île de Mar, zodat leerlingen hun middelbare schoolopleiding op het eiland kunnen afronden.
 • Het project voor de opzet van het Lyceum Ile de Mar afronden. Nadat nu 6 klaslokalen in gebruik zijn genomen kan de bouw van een gebouw voor directie en administratie van het Lyceum Ile de Mar in 2019 worden gerealiseerd.
 • Onderhoud van het Lyceum Ile de Mar.
 • Vervolgonderwijs: Eilandbewoners en Stichting île de Mar willen streven naar een beroepsopleiding op het eiland om voor alle jongeren een aansluiting te creëren, die leidt tot een mogelijkheid om in het levensonderhoud te gaan voorzien na het behalen van een vakdiploma.
 • Voorbereidingen treffen t.b.v. de oprichting van een praktijkschool (Centre de Formation Professionnelle, CFP) op île de Mar, zodat meisjes en jongens een vakopleiding kunnen volgen op het eiland.
 • Jaarlijkse bezoeken en kennisuitwisseling van leerlingen van het Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Lerarenteam Lyceum Ile de Mar

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Nieuwbouw Lyceum Ile de Mar 2019

Jaarverslag 2018

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2018 zijn gerealiseerd
Lees hier het volledige jaarverslag 2018, (PDF)
.

NIEUWS 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

Lees hier de nieuwsbrief voor donateurs en betrokkenen (PDF)

Besluit Ministerie van Onderwijs in Dakar

Het Ministerie van Onderwijs in Dakar heeft op 15 november 2017 de beschikking afgegeven om het Lyceum Ile de Mar te openen.

Lyceum Ile de Mar officieel van start

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2017-2018 is het Lyceum Ile de Mar van start gegaan.

Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar
Eerste leerlingen op Lyceum Ile de Mar

Jubileumfeest 10 jaar samenwerking op Ile de Mar

Het is nu 10 jaar geleden dat we in Senegal op het eiland Ile de Mar het project zijn gestart om de ouders en leerlingen te helpen hun droom van de middelbare school te verwezenlijken. In 2008 werden de eerste 4 lokalen feestelijk geopend en inmiddels gaan al een aantal jaren elke dag meer dan 500 leerlingen naar dit college (CEM), dat met ingang van schooljaar 2017-2018 als Lyceum wordt voortgezet. Op 21 april 2018 werd het 10 jarig jubileum uitbundig gevierd. Naast vertegenwoordigers van de nationale en de lokale overheid waren leerlingen, docenten, oud leerlingen ouders en andere eilandbewoners aanwezig. Het feest kreeg een extra dimensie vanwege de officiële opening van het Lyceum als kroon op de samenwerking. In de afgelopen 10 jaar hebben heel veel leerlingen zich op het eiland ingeschreven voor middelbaar onderwijs, Op dit moment volgen 560 leerlingen onderwijs op het Lyceum Ile de Mar.

Vergadering Jubileum commissie
Vergadering Jubileum commissie

Studiefonds

Eind oktober 2018 zijn de activiteiten van het studiefonds geëvalueerd. In een vergadering onder voorzitterschap van directeur van het Lyceum zijn samen met het comité des bourses, een afvaardiging van de ouders en twee vertegenwoordigers van de leraren de ervaringen met het beurzenfonds uitgewisseld en besproken. Besloten is het bedrag van de studiebeurzen te verlagen, omdat nu de leerlingen op het eiland naar het Lyceum kunnen gaan de transportkosten en kosten voor het gastgezin komen te vervallen. Tevens zijn de criteria voor het toekennen van een studiebeurs verruimt zodat een groter aantal leerlingen aanspraak kunnen maken op een studiebeurs. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn aan 43 leerlingen studiebeurzen toegekend om hun studie op het lyceum Ile de Mar voort te zetten.

Overzicht verstrekte studiebeurzen aan lyceum leerlingen

Studiejaar op lyceum
Meisjes
Jongens
Totaal
Studiejaar 2013-2014
4
3
7
Studiejaar 2014-2015
9
7
16
Studiejaar 2015-2016
10
10
20
Studiejaar 2016-2017
12
10
22
Studiejaar 2017-2018
12
13
25
Studiejaar 2018-2019
26
17
43

 

Activiteiten 2018

Voor 2018 werden de volgende activiteiten gepland:

 • Jubileumfeest 10 jaar samenwerking op Ile de Mar.
 • Heroverwegen en aanpassen van het studiefonds op het moment dat het Lyceum op het eiland Ile de Mar van start kan gaan. Het studiefonds is in het leven geroepen voor getalenteerde leerlingen die na het Collège d'Enseignement Moyen CEM door willen studeren op het Lyceum. De beurzen voor de studie op het lyceum zullen voor 3 jaren worden toegekend zodat de leerlingen het lyceum met een diploma kunnen afronden.
 • Opzet en oprichting van een Lyceum op île de Mar, zodat leerlingen hun middelbare schoolopleiding op het eiland kunnen afronden.
 • Het project voor de opzet van het Lyceum Ile de Mar verder uitbouwen en afronden. Nadat nu de eerste 3 klaslokalen (1 t/m 3) in gebruik zijn genomen kan de bouw van nog eens 3 klaslokalen (4 t/m 6) in 2018 worden gerealiseerd.
 • In 2018 zal de werving van fondsen ter hand worden genomen ten behoeve van een gebouw voor directie en administratie van het Lyceum Ile de Mar..
 • Jaarlijkse bezoeken en kennisuitwisseling van leerlingen van het Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.

1e Auto op Ile de Mar gezien!
Eerste Auto op Ile de Mar gezien!

Opzet en realisatie Lycee Ile de Mar

Stichting Ile de Mar heeft de bouwwerkzaamheden van 3 klaslokalen (1 t/m 3) en sanitaire voorziening inmiddels afgerond en de oplevering heeft plaats gevonden in augustus 2016. Nadat in november 2017 door het Ministerie van Onderwijs de goedkeuring voor het Lyceum op Ile de Mar werd afgegeven is met ingang van het schooljaar 2017-2018 het Lyceum met 2 parallelle klassen van start gaan.

Om een soepele opstartfase en de continuïteit van het lyceum te kunnen garanderen moet ervoor worden gezorgd dat de 2e fase van dit project (nog eens 3 lokalen 4 t/m 6 en een extra ruimte voor de leraren) aansluitend kan worden gerealiseerd. In januari 2018 kon met de bouw van deze 3 klaslokalen worden begonnen en de lokalen zijn in de maand mei 2018 opgeleverd.

Eindexamen resultaten, schooljaar 2017-2018.

De examen kandidaten van het CEM Ile de Mar hebben dit schooljaar zeer goede resultaten geboekt tijdens de eindexamens “Brevet Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)”. Directeur, lerarenteam, ouders en leerlingen hebben wederom een topprestatie geleverd en laten zien dat “Ile de Mar” een lyceum verdient.
Van de 87 kandidaten die dit jaar opgingen voor het examen BFEM zijn er in totaal 77 geslaagd, een slagingspercentage van 88,5 %, een absoluut record. De uitstekende scores van vorig jaar konden worden geëvenaard en daarmee is een voldoende instroom voor de lyceum klassen gewaarborgd.

Overzicht examenresultaten laatste 6 schooljaren

Schooljaar
Kandidaten
Geslaagd
Percentage %
2012-2013
67
39
58,2 %
2013-2014
74
48
64,9 %
2014-2015
71
30
42,2 %
2015-2016
74
40
54,8 %
2016-2017
58
51
87,9 %
2017-2018
87
77
88,5 %

 

20 leerlingen Sophianum in april 2018 naar Senegal

Het bezoek van de leerlingen van het Sophianum was voor 2018 al in april gepland. De belangstelling is groot en een groep van 20 leerlingen heeft haar bezoek goed voorbereid. De leerlingen zijn aanwezig geweest op het jubileumfeest ter gelegenheid van de 10 jarige samenwerking tussen de bewoners van Ile de Mar en de Stichting Ile de Mar in Nederland.

Verslag van de leerlingen Sophianum

Wij zijn op 13 april met een groep van 21 leerlingen vertrokken naar Senegal. De heenreis verliep helaas niet zoals gepland, onze vlucht van Lissabon naar Dakar werd gecanceld en hierdoor is onze tijd in Senegal jammer genoeg met één dag ingekort, maar dit heeft de reis zeker niet tekort gedaan!

De aankomst in Senegal en de reis naar het eiland vanuit het vliegveld zorgde al meteen voor vele indrukken van de omgeving, heel apart maar speciaal om zomaar in een land te zijn dat zoveel verschilt van thuis. Het opvallendste was de droogte, de hitte, dat er overal zand is, de relaxte mensen en veel zwerfafval.
De eerste twee nachten hebben we doorgebracht op het kampement, nog een vrij luxe plek. De eerste dag was een dag om uit te rusten met veel vrije tijd. De tweede dag werden we na onze dagactiviteit opgehaald met paard en wagen om naar de gastgezinnen te gaan. De kennismaking met het gastgezin was heel leuk, ze waren enthousiast over onze komst en wilden het verblijf zo fijn mogelijk voor ons maken. Hun leefstijl en omgeving is natuurlijk heel anders dan bij ons, maar het wende meteen en we hebben er een geweldige week gehad. Frans spreken met de mensen ging ook steeds beter hoe langer we er waren.

Op het eiland hebben we tijdens onze reis veel scholen bezocht. We hebben zowel basisscholen bezocht als het CEM, de middelbare school waarvoor we allemaal sponsorgeld hebben verzameld door verschillende activiteiten te organiseren. Het CEM, dat nu verder gaat als Lyceum is de enige middelbare school op Ile de Mar en daarom is het belangrijk dat we deze school blijven steunen en de mogelijkheid geven om te blijven bestaan en nog verder uit te breiden. Aan het einde van de week was er groot feest op het Lyceum voor de 10-jarige samenwerking tussen het Sophianum en de stichting Ile de Mar, ook vierden we de opening van het nieuwe Lyceum Ile de Mar.

Op de verschillende scholen hebben we veel activiteiten gedaan zoals sport- en spelactiviteiten, workshops gevolgd en Engels lesjes geven aan de enthousiaste Senegalese kinderen. Het was voor iedereen een fantastische reis met veel nieuwe indrukken en waardevolle ervaringen. Als groep zijn we dichterbij elkaar gekomen en zijn we blij dat we dit allemaal samen hebben meegemaakt.

Jaarverslag 2017

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2017 zijn gerealiseerd.
Lees hier het volledige jaarverslag 2017 (PDF)


Nieuws 2017

Besluit Ministerie van Onderwijs in Dakar: "Bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 geen CEM-Lyceum"

Het Ministerie van Onderwijs heeft tijdens de zomervakanties 2016 besloten om alle aanvragen voor uitbreiding en ontwikkeling van het middelbaar onderwijs in Senegal te blokkeren. De reden hiervoor is dat het leraren tekort zo groot is dat bij uitbreiding van het aantal scholen (klassen), deze niet bemand zouden kunnen worden.

Dit houdt in dat aanvragen voor uitbreiding of nieuw op te zetten Collèges en Lycea niet in behandeling zijn genomen en dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar in Senegal geen enkel nieuw Collège d’Enseignement Moyen of Lycée is toegevoegd aan de bestaande capaciteit.

CEM Ile de Mar

In overleg met Inspectie van Onderwijs is gezocht naar oplossingen voor het capaciteitsprobleem van het Collège d'Enseignement Moyen (CEM). De toestroom van leerlingen op het CEM is zo groot dat al na 7 jaar een tekort aan leraren en lokaalruimte is ontstaan. Bij aanvang van en gedurende het schooljaar 2015-2016 hebben een aantal mutaties plaatsgevonden in het lerarenteam van het Collège en zijn 3 nieuwe docenten aangesteld. Nadat het Ministerie van Onderwijs had besloten geen nieuwe Colleges en Lycea te openen is door de Principal van het CEM en de Onderwijsinspectie in Fatick de keuze gemaakt de 3 nieuw gebouwde klaslokalen met ingang van het schooljaar 2016-2017 direct in gebruik te nemen voor de leerlingen van het CEM Ile de Mar.

Studiefonds

Eind oktober 2016 zijn de activiteiten van het studiefonds geëvalueerd. In een vergadering onder voorzitterschap van Ibou Sao, principal CEM zijn samen met het comité des bourses, een afvaardiging van de ouders en twee vertegenwoordigers van de leraren de ervaringen met het beurzenfonds uitgewisseld en besproken. Voor het schooljaar 2016-2017 zijn aan 26 leerlingen studiebeurzen toegekend om hun studie op het lyceum voort te zetten. Besloten is om de betaling van de beurzen in het vervolg op vaste data in het schooljaar te doen, zodat dit beter is afgestemd op de geldbehoefte van de leerlingen. De data zijn vastgesteld op 5 oktober (1e betaling) en op 5 april (2e betaling) van ieder schooljaar.

Activiteiten 2017

Voor 2017 zijn de volgende activiteiten gepland:

 • Heroverwegen en aanpassen van het studiefonds op het moment dat het Lyceum op het eiland Ile de Mar van start kan gaan. Het studiefonds is in het leven geroepen voor getalenteerde leerlingen die na het Collège d'Enseignement Moyen CEM door willen studeren op het Lyceum. De beurzen voor de studie op het lyceum zullen voor 3 jaren worden toegekend zodat de leerlingen het lyceum met een diploma kunnen afronden.
 • Opzet en oprichting van een CEM / Lyceum op île de Mar, zodat leerlingen hun middelbare schoolopleiding op het eiland kunnen afronden.
 • Omdat door het Ministerie van Onderwijs in 2016 alle aanvragen voor nieuwe lycea zijn afgewezen zal een nieuw en geactualiseerd verzoek moeten worden opgesteld. De nieuwe aanvraag moet tijdig bij de Onderwijs Inspectie te Diofior worden ingediend om vervolgens de hiërarchieke weg naar het Ministerie te kunnen doorlopen.
 • Jaarlijkse bezoeken en kennisuitwisseling van leerlingen van het Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.
 • Door de bevolking en de eilandsraad, “Cellule pour le Développement de l’Ile de Mar” (CDIM) is aan Stichting Ile de Mar het verzoek gedaan om te helpen bij het uitvoeren van bovengenoemde plannen op het eiland.

Opzet en realisatie CEM-Lycee Ile de Mar, 2e poging

De voorzitter van de oudercommissie (APE) heeft namens de bevolking van Ile de Mar en in overleg met de directeur van het CEM bij de Inspectie van Onderwijs een hernieuwde aanvraag ingediend voor de oprichting van een CEM - Lyceum op het eiland. Dit herhalingsverzoek is eind december 2016 overhandigd aan de Inspectie van Onderwijs (IEF) te Dioffior.

Stichting Ile de Mar heeft de bouwwerkzaamheden van 3 klaslokalen (1 t/m 3) en sanitaire voorziening inmiddels afgerond en de oplevering heeft plaats gevonden in augustus 2016. Wanneer in september 2017 door het Ministerie van Onderwijs de goedkeuring voor het CEM-Lyceum op Ile de Mar wordt afgegeven kan per oktober met ingang van het schooljaar 2017-2018 het Lyceum met 2 parallelle klassen van start gaan.

Om een soepele opstartfase en de continuïteit van het lyceum te kunnen garanderen moet ervoor worden gezorgd dat de 2e fase van dit project (nog eens 3 lokalen 4 t/m 6 en een extra ruimte voor de leraren) aansluitend kan worden gerealiseerd.

Voor de 2e fase van dit project CEM-Lyceum Ile de Mar zijn we nu volop bezig om fondsen te werven, opdat we in de loop van dit jaar concreet stappen kunnen zetten om in 2017 met de werkzaamheden te kunnen voortzetten om de nog benodigde lokalen en lerarenkamer te gaan bouwen.

Uitstekende Eindexamen resultaten CEM, schooljaar 2016-2017

De examen kandidaten van het CEM Ile de Mar hebben dit schooljaar uitstekende resultaten geboekt tijdens de eindexamens “ Brevet Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)” .

Van de 58 kandidaten die opgingen voor het examen zijn er in totaal 51 geslaagd, een slagingspercentage van 87,9 %. Dit resultaat ligt aanzienlijk hoger dan de resultaten van de laatste schooljaren.

Een proficiat voor de ijverige leerlingen, hun ouders, het gemotiveerde lerarenteam en de ambitieuze directeur, die gezamenlijk tot doel hadden gesteld de schoolprestaties te verbeteren. De intensieve samenwerking tussen de belanghebbende heeft bijgedragen aan een goede onderlinge communicatie en een prettige sfeer op school. De motivatie was dit jaar prima en ook de vooruitzichten van de oprichting van een CEM-Lyceum op het eiland hebben bijgedragen aan dit resultaat.

Leerlingen Sophianum al in maart 2017 weer naar Senegal

Het bezoek van de leerlingen van het Sophianum was voor 2017 al in maart gepland. De belangstelling is groot en een groep van 20 leerlingen is in oktober 2016 enthousiast met de voorbereidingen voor de reis begonnen. Het verblijf op Ile de Mar en de activiteiten op het CEM en de lagere scholen is uitstekend verlopen. De samenwerking met de diverse lerarenteams en de Senegalese leerlingen krijgt steeds meer inhoud en gaat erg goed. Punten uit het programma: Nederlandse en Senegalese cultuur, uitwisseling lesprogramma’s, de school van je dromen, Engelse les op de lagere school verzorgd door de leerlingen van het Sophianum, sport en spel en logeren bij de gastgezinnen. Kortom 1 week “integreren” en genieten als eilandbewoner.

Bezoek aan Senegal 2017

Verslag van de leerlingen

Op 10 maart zijn we vertrokken naar Senegal. Bij aankomst in Dakar hebben we nog een lange reis moeten afleggen tot we onze bestemming bereikten. De eerste dag was een rustige dag met veel vrije tijd. De dag daarna vertrokken we met paard en wagen naar de gastgezinnen, waarbij we onderweg versteld stonden van het enorme cultuurverschil. Het was enorm droog en overal was zand te zien. Dit was een indrukwekkend maar prachtig beeld. De mensen waren heel vriendelijk en iedereen kende elkaar. Aan het eind van de week had iedereen Senegalese kleding gekregen van hun gastgezin. Onze groep werd ook steeds hechter. Aangekomen bij de gastgezinnen was het even wennen, maar uiteindelijk heeft iedereen een geweldige tijd gehad. Door de week hebben we verschillende scholen bezocht. Voordat we vertrokken heeft iedereen een mooi sponsorbedrag opgehaald voor de middelbare school, het CEM. Het sponsorgeld is opgehaald door verschillende activiteiten te organiseren. Ook hebben sommige nog een extra bedrag opgehaald voor een studiebeurs voor de ‘betere’ leerlingen. We hebben dit geld aan het einde van de week aan de directeur van het CEM overhandigd. Het CEM is de enigste middelbare school op île de Mar en daarom is het belangrijk dat wij deze school blijven steunen. Daarnaast heeft ieder een koffer vol spullen meegenomen die handig zijn voor zowel de middelbare school als de basisscholen.

We kregen bij elke school een warm welkom met veel dans en muziek. Ook hebben we Engels lesjes gegeven en veel gespeeld met de kinderen. Daarnaast hebben we ook nog een aantal leuke workshops gevolgd en hebben we kennis gemaakt met de Senegalese verkoopmanier (onderhandelen). Kortom; het was een onvergetelijke reis!

Jaarverslag 2016

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2016 zijn gerealiseerd

Lees hier het volledige jaarverslag 2016, (PDF)

Nieuws 2016


In Memoriam Jancobar Sarr (1927-2016)


Chef du village van Mar Soulou, Jancobar Sarr is 89 jaar geworden. Een van de meest markante personen die we vanaf het eerste uur op Ile de Mar hebben leren kennen. Zijn hoge leeftijd, die hij met een zekere trots probeerde te bewijzen door zijn identiteitskaart uit zijn zak te voorschijn te halen, leek geen vat op hem te hebben. Vitaal en leeftijdloos kwam hij elke keer als we het eiland bezochten uit zijn huis om ons te begroeten.

Hij sprak alleen in zijn eigen taal het Serrer, maar intuïtief begrepen we elkaar.

Deze chef was nog in het bezit van het bijzondere Afrikaanse talent om verhalen te vertellen, om zijn gehoor te boeien als hij wat te zeggen had. Zijn speeches waar we bij elke festiviteit (opening van de scholen)van genoten, waren de mooiste performances die men zich kan voorstellen. Timing, dictie, mimiek en subtiele, maar zeer gerichte bewegingen van deze prachtig geklede grote man deden je huiveren, soms lachen en dwong respect af. En de andere dag kwam je hem weer tegen met schoffel en spade, in versleten kleren op weg om op het land te werken. Jancobar Sarr heeft veel betekend, voor de ontwikkeling van zijn dorp en het hele eiland. Zijn wijsheid werd ook gerespecteerd in de andere dorpen en zijn raad en bemoediging heeft velen verder geholpen. Hij is nu overleden en begraven. We missen hem.

Henk, Herman en Mique

Activiteiten 2016

Voor 2016 werden de volgende activiteiten gepland:

 • Evalueren en uitbouwen van een studiefonds t.b.v. getalenteerde leerlingen die na het Collège d'Enseignement Moyen CEM willen studeren op het Lyceum. De beurzen voor de studie op het lyceum zullen voor 3 jaren worden toegekend zodat de leerlingen het lyceum met een diploma kunnen afronden.
 • In overleg met Inspectie van Onderwijs zoeken naar oplossingen voor het capaciteitsprobleem van het Collège d'Enseignement Moyen (CEM). De toestroom van leerlingen op het CEM is zo groot dat al na 7 jaar een tekort aan leraren en lokaalruimte is ontstaan.
 • Opzetten van een tweede College (CEM) en oprichting van een Lyceum op île de Mar, zodat leerlingen hun middelbare schoolopleiding op het eiland kunnen afronden.
 • Bezoeken en kennisuitwisseling leerlingen Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.
 • Door de bevolking en de eilandsraad, “Cellule pour le Développement de l’Ile de Mar” (CDIM) is aan Stichting Ile de Mar het verzoek gedaan om te helpen bij het uitvoeren van bovengenoemde plannen op het eiland.

Opzet en realisatie CEM-Lycee Ile de Mar

De bevolking van Ile de Mar heeft in overleg met de directeur van het CEM bij de Inspectie van Onderwijs een aanvraag ingediend voor de oprichting van een Lyceum op het eiland. Deze aanvraag is met een positief advies aan het Ministerie van Onderwijs overgedragen.

Inmiddels zijn door de Inspectie van Onderwijs de noodzakelijk maatregelen getroffen om het reeds bestaande College als gecombineerd CEM-Lyceum voort te zetten. De Inspectie van Onderwijs zal zorgen voor vergunningen en het aanstellen van extra leerkrachten

Stichting Ile de Mar heeft vervolgens de 1e fase van het project verder voorbereid en de aannemer is in mei 2016 met de bouwwerkzaamheden van 3 klaslokalen (1 t/m 3) en sanitaire voorziening begonnen. De oplevering heeft plaats gevonden in augustus, zodat met ingang van het schooljaar 2016-2017, in oktober het Lyceum met 2 parallelle klassen van start kan gaan.

Oplevering van 3 klaslokalen voor het Lyceum op Ile de Mar.

Conform de afspraken met de aannemer Diegane Diop zijn de eerste 3 lokalen voor het in oktober 2016 te starten lyceum in augustus opgeleverd en afgesproken is om na de schoolvakanties in oktober op gepaste wijze het gebouw feestelijk te openen.

Om een soepele opstartfase en de continuïteit van het lyceum te kunnen garanderen moet ervoor worden gezorgd dat de 2e fase van dit project (nog eens 3 lokalen 4 t/m 6 en een extra ruimte voor de leraren) aansluitend kan worden gerealiseerd.

Voor de 2e fase van dit project CEM-Lyceum Ile de Mar zijn we nu volop bezig om fondsen te werven, opdat we in de loop van dit jaar concreet stappen kunnen zetten om in 2017 met de werkzaamheden te kunnen voortzetten om de nog benodigde lokalen en lerarenkamer te gaan bouwen.

Leerlingen Sophianum in 2016 weer naar Senegal.

Gelukkig werd in de loop van 2015 duidelijk dat de ebola epidemie in West Afrika onder controle kwam. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kon in de periode van mei tot en met december de betreffende landen, Sierra Leone, Liberia en Guinee “ebola vrij” verklaren. Zodoende kon het programma voor 2016 weer worden opgepakt en zijn de voorbereidingen getroffen om met 17 leerlingen in april 2016 naar Ile de Mar te gaan.

Hieronder leest u een verslag van de leerlingen van het Sophianum Gulpen:

Senegal 2016

Op donderdag 14 april om 05.00 uur vertrokken we met de bus naar Zaventem. We vertrokken extra vroeg, omdat er veel extra controles waren door de aanslag die een paar weken van tevoren was gepleegd. Uiteindelijk viel het allemaal reuze mee. Om 10.00 uur konden we boarden en om 11.00 uur vertrok het vliegtuig richting Dakar. De vlucht duurde 6 uur. Eenmaal aangekomen in Dakar kon onze reis echt beginnen! Al onze koffers werden op het dak van een busje geladen. We reden door de straten van Dakar en we wisten niet waar we moesten kijken door de vele nieuwe indrukken. Na een busreis van 4 uur kwamen we aan bij een rivier. Hier stapten we over op een piroque, een klein bootje. We voeren naar het campement op het eiland Île de mar. Het campement lag in het dorpje Mar Lodj, we verbleven hier de eerste 2 dagen. We kregen hier nog een 3-gangenmenu, maar iedereen was zo moe, dat we alles snel hebben opgegeten en daarna meteen zijn gaan slapen.

Na de dagen op het campement werden we naar de gastgezinnen gebracht. Allemaal op charettes, paard en wagen. In het begin was het nog wel even wennen in de gastgezinnen, omdat we de taal niet spreken en we in een hele nieuwe cultuur terecht kwamen. Maar het wennen duurde niet lang, iedereen voelde zich al gauw thuis bij het gastgezin omdat de mensen hier zo gastvrij zijn.

Voordat we op reis gingen hebben we thuis allemaal schoolspullen verzameld die we de kindjes daar konden geven. We zijn dan ook in elk dorpje naar de kleuterschool en lagere school geweest om hier koffers vol met schoolspullen te overhandigen. We leerden de kindjes ook wat Engelse zinnetjes en woordjes en we speelden spelletjes met ze, de stoelendans was een groot succes. In elk dorpje werd ook veel getrommeld en gedanst, wij moesten allemaal wel een keer meedansen.

Op het CEM volgden wij een aantal lessen. We kregen ook allemaal een eigen leraar toegewezen, een tutor, aan wie we vragen konden stellen over het leven in Senegal. We hebben ze ook allemaal geïnterviewd. Ook praatten we door middel van posters die wij gemaakt hadden met de Senegalese leerlingen over de verschillen tussen Nederland en Senegal in cultuur, eetgewoonten, familie en scholing. Dit was heel leuk om te doen.

We overhandigden op onze laatste dag op het eiland de cheque van ons opgehaalde sponsorgeld, waarmee de beurzen van het lycée kunnen worden betaald. De leerlingen en de directeur van het CEM waren er ontzettend blij mee.

Buiten al deze dingen was er ook tijd voor onszelf en met de groep. We voeren met een piroque door de rivieren naar een ander klein eilandje. Hier ging een groep vissen en de andere groep ging eten klaarmaken voor de picknick. We hadden vaak ook tijd om lekker te zwemmen in de zee, dat was af en toe ook wel nodig met de temperatuur in Senegal.

Het was een reis vol met mooie momenten, onvergetelijke ervaringen en herinneringen die we voor altijd zullen meedragen!

Eindexamen resultaten CEM, schooljaar 2015-2016 in de lift.

De examen kandidaten van het CEM Ile de Mar hebben dit schooljaar weer betere resultaten geboekt tijdens de eindexamens “ Brevet Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)” .

Van de 74 kandidaten die opgingen voor het examen zijn er in totaal 40 geslaagd, een slagingspercentage van 54,8%. Dit resultaat ligt aanzienlijk hoger dan de 42% van het vorige schooljaar.

Een felicitatie voor de leerlingen, hun ouders, de leraren en de directeur, die gezamenlijk tot doel hadden gesteld de resultaten te verbeteren. Dit heeft ook bijgedragen aan een betere onderlinge communicatie en een goede sfeer op school. De motivatie was dit jaar prima en ook de vooruitzichten van de oprichting van een lyceum op het eiland hebben bijgedragen aan dit resultaat.

Jaarverslag 2015

Zowel inhoudelijk als financieel heeft Stichting Ile de Mar een verslag gemaakt van de activiteiten die in 2015 zijn gerealiseerd.

Lees hier het volledige jaarverslag 2015 (PDF)

Nieuwsoverzicht 2015

Oktober 2015

Activiteiten 2015
Voor 2015 werden de volgende activiteiten gepland:

 • De bouw van een tweede lagere school (fase 2) in het dorp Mar Fafaco.
 • Vijfde bezoek leerlingen van het Sophianum Gulpen aan Ile de Mar in Senegal.
 • Aanvraag voor de bouw van een tweede college en de oprichting van een lyceum op het eiland.
 • Voortzetting beurzen systeem CEM / Lyceum.

Bouw lagere school Mar Fafaco
2e lagere school Mar Fafaco nu compleet opgeleverd!
Eind 2014 kon groen licht worden gegeven voor de bouw van nog eens 3 klaslokalen voor de lagere school in Mar Fafaco (fase 2) en de aannemer Diegane Diop is in januari 2015 gestart met de bouwactiviteiten.

In het eerste kwartaal 2015 is de bouw van fase 2, drie klaslokalen (lokaal 4,5 en 6) en drie toiletten voltooid. De 2e lagere school beschikt nu over 6 klaslokalen inclusief toiletvoorziening en een gebouw voor de directie, de administratie en leraren. De oplevering heeft begin mei 2015 plaatsgevonden nadat ook het meubilair was geleverd.

Bezoek leerlingen Sophianum 2015 afgelast
Al in oktober 2014 is door de directie en begeleiders van het Sophianum besloten om het bezoek aan Senegal in april 2015 in het kader van de maatschappelijke stage van de leerlingen af te lassen. Deze beslissing werd genomen omdat op dat moment niet duidelijk was, of en in welk tempo de ebola uitbraak in West Afrika (o.a. buurland Guinée) onder controle zou komen.

In 2016 zal het programma weer worden opgepakt en inmiddels zijn de voorbereidingen alweer in volle gang om met 17 leerlingen in april 2016 naar
Ile de Mar te gaan.

Stakingen op de scholen
Het schooljaar 2014 – 2015 is niet zonder slag of stoot verlopen. Al aan het begin van het schoolseizoen was het onrustig op de CEM 's en lycea in Senegal. In het eerste kwartaal 2015 hebben de leraren van alle middelbare scholen in Senegal voor een periode van 6 tot 12 weken het werk neergelegd. De stakingen hadden tot doel om structurele vergoedingen bij de overheid af te dwingen ten behoeve van van reis en verblijf kosten die zij moeten maken bij het uitoefenen van hun functie.

De president van Senegal, Macky Sall heeft in mei 2015 per decreet besloten, dat de leraren salarissen per komend schooljaar “gerepareerd” moeten worden. Het lijkt er dus op dat de stakingen voor de leerkrachten positief zullen uitpakken. Voor de school resultaten van de leerlingen ziet het er minder rooskleurig uit. In de periode van stakingen is het lesprogramma achterop geraakt en in het laatste semester was onvoldoende tijd om alle achterstand in te halen.

Matige eindexamen resultaten 2015 op het CEM
De eindexamen kandidaten van het CEM Ile de Mar hebben dit schooljaar geen goede resultaten geboekt tijdens de eindexamens “ Brevet Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)” 2015. Van de 71 kandidaten die opgingen voor het examen zijn er slecht 30 geslaagd, een slagingspercentage van 42,2%. Dit resultaat ligt aanzienlijk lager dan dan we de laatste jaren gewend zijn.

Een van de oorzaken van de matige prestaties van een groot aantal leerlingen heeft te maken met de leraren stakingen in Senegal gedurende de maanden januari, februari en maart 2015

De resultaten op de lycea blijven ook achter ten opzichte van het gebruikelijke niveau. Alle leerlingen die een beurs krijgen van Stichting Ile de Mar hebben gevraagd of zij gedurende de zomervakantie een zogenaamde “cours de vacances” mogen volgen om zodoende toch met goed resultaat het schooljaar af te kunnen sluiten. We hebben hier onmiddellijk mee ingestemd en zijn benieuwd naar de resultaten.

Jaarverslag 2014

2014
Ook voor het jaar 2014 hebben we in samenwerking met de bevolking van Ile de Mar, Senegal en de eilandraad een activiteiten programma opgezet. Met financiële steun van vrienden, donateurs en sponsoren was het weer mogelijk om alle plannen te realiseren. Op de agenda van 2014 stonden de volgende acties gepland:

 • Het selecteren en benoemen van een commissie die verantwoordelijk is en uitvoering gaat geven aan het studiefonds ter ondersteuning van getalenteerde leerlingen die door willen studeren op een lyceum.
 • De bouw van een tweede lagere school (fase 1) in het dorp Mar Fafaco.
  Vierde bezoek leerlingen van het Sophianum Gulpen aan Ile de Mar in Senegal.
 • Resultaten CEM evalueren en ontwikkelingen voor de toekomst bespreken.
 • Het bouwen van een opslag / magazijnruimte voor het CEM.

Lees hier het volledige jaarverslag (PDF)


Goede resultaten op het CEM

Juli 2014
Het CEM Ile de Mar heeft opnieuw goede resultaten geboekt tijdens de eindexamens “Brevet Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)” 2014. Van de 74 kandidaten die opgingen voor het examen zijn er 48 geslaagd, een slagingspercentage van 64,86%. Dit resultaat ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde in Sénégal.

Hieronder vindt u de details van de eindexamen resultaten 2014:

Aantal ingeschreven examenkandidaten 75
Aantal afwezigen 1
Aantal deelnemers aan examen 74
TOTAAL geslaagd 48 (17 jongens en 31 meisjes)
Percentage geslaagde kandidaten 64,86%


We zijn trots op het aantal geslaagde kandidaten van bijna 65%. Dit percentage is nog beter dan de 58% van het vorig schooljaar 2012 – 2013. Complimenten aan de leraren en de geslaagde leerlingen.Activiteiten 2014

Tijdens onze jaarlijkse bezoeken werden de plannen gesmeed en verder voorbereid om in 2014 direct en effectief aan de slag te kunnen gaan:

Studiefonds

Mei 2014
Het selecteren en benoemen van een commissie die verantwoordelijk is en uitvoering gaat geven aan het studiefonds ter ondersteuning van getalenteerde leerlingen die door willen studeren op een lyceum.

Begin 2014 is de commissie studiefonds “Ile de Mar” benoemd bestaande uit de directeur van het CEM, de voorzitter van de oudervereniging en uit elk dorp een vertrouwenspersoon. De eerste beurzen zijn in april 2014 toegewezen aan 7 lyceum leerlingen voor een periode van 3 jaren.
Lees verder »


Vierde bezoek leerlingen van het Sophianum Gulpen

April 2014
Tijdens het bezoek van de leerlingen ven het Sophianum Gulpen heeft een feestelijke ceremonie plaats gevonden waarbij de sleutels van de gebouwen van de lagere school zijn overgedragen aan de chef de village van Mar Fafaco en de voorzitter van de oudervereniging (APE, Association des Parents d’ Élèves).
Lees verder »
Lees het verslag van de leerlingen »


Bouw tweede lagere school in het dorp Mar Fafaco

Voorjaar 2014
In de eerste 3 maanden van dit jaar is de bouw van de 3 klaslokalen, de 3 toiletten en het gebouw voor de administratie en de leraren gerealiseerd. Tijdens het bezoek van de leerlingen van het Sophianum Gulpen heeft een feestelijke ceremonie plaats gevonden waarbij de sleutels van het gebouw zijn overgedragen aan de chef de village van Mar Fafaco en de voorzitter van de oudervereniging (APE, Association des Parents d’ Élèves).
Lees verder »


Jaarverslag 2013

Maastricht, december 2013
In 2007 heeft Stichting Ile de Mar we samen met de bewoners van het gelijknamige eiland Île de Mar in Sénégal het initiatief genomen om een middelbare school te gaan bouwen. Op het eiland wonen ongeveer 6000 mensen, waarvan 70% jonger is dan 18 jaar, verdeeld over de vier dorpen, Mar Lodj, Mar Soulou, Mar Fafaco en Mar Wandjé.
Lees verder »


Bezoek leerlingen Sophianum aan Sénégal

April 2013

Bezoek Senegal
In het najaar 2012 hebben 17 leerlingen van het Sophianum in Gulpen zich aangemeld voor een bezoek aan Senegal. Het doel van de reis is een brede culturele kennisuitwisseling met de leerlingen van het Collège d’Enseignement Moyen (CEM) tot stand te brengen, de uitbreiding van de bibliotheek van het CEM met Engeltalige en Franse boeken, de opzet van kleine bibliotheken in de klaslokalen van de lagere scholen in de 4 dorpen, Mar Lodj, Mar Soulou, Mar Fafaco en Mar Wendje en het afwerken, inrichten en openen van de nieuwe kleuterschool in Mar Fafaco.
Lees verder en bekijk de foto's en video van de reis! »


Verantwoording

Februari 2013
In februari hebben we een brief geschreven aan alle donateurs en participanten om hen te informeren over het project “Ze gaan een school bouwen”. Gedurende de jaren 2008 tot en met 2012 zijn veel activiteiten op het eiland Ile de Mar gerealiseerd. “Ze hebben de school gebouwd”.
Lees verder »


Voorbereiding reis in april 2013

December 2012
In april 2013 is een volgend bezoek aan Sénégal gepland, waaraan 17 leerlingen en 3 leraren van het Sophianum zullen deelnemen om de samenwerking tussen de twee scholen te continueren. Tijdens de winter zijn lessen en bijeenkomsten georganiseerd om de leerlingen en leraren voor te bereiden op hun reis naar Sénégal.
Lees verder over de voorbereiding van het bezoek aan Sénégal


Reisverslag Sénégal mei 2012

Sophiamum Gulpen
Mei 2012
Het slechte weer buiten herinnert ons er nog maar eens aan; we zijn niet meer in Senegal! Een aantal maanden geleden, op 4 mei 2012 om precies te zijn, gingen we op weg naar Ile de Mar, voor velen van ons verder dan dat we ooit waren geweest. Elf leerlingen van het Sophianum in Gulpen namen deel aan de reis, samen met drie leraren als begeleiders, zes leden van de Rotaryclub Gulpen-Vaals en Henk en Mique zelf natuurlijk. Met deze groep begonnen wij ons Afrikaanse avontuur!
Lees het reisverslag van de leerlingen van Sophianum Gulpen!


Bezoek Sénégal 2012

Mei 2012

Bezoek Senegal 2012

Na de uitgebreide voorbereiding kan de reis begin mei 2012 beginnen. De delegatie is groot en iedereen is gemotiveerd om aan de reis te beginnen.
Reisgenoten:

 • Leraren Sophianum: Leontien Puijk, Manon Bouts en Jo Lenzen
 • Leerlingen Sophianum: Inge Bastings, Dylan Blezer, Bernice Coenen, Iris Denis, Robin Jetten, Camee van Knippenberg, Roosje Prickarts, Iris Rouschop, Nina Serpenti, Jacky Strik en Hannah Vleugels.
 • Rotaryclub Gulpen-Vaals: Bert Cordewener, Paul Rutten, Lieve Lemmens, John en Marlies Prevoo.
 • Stichting Ile de Mar: Mique Eggermont en Henk Berghauser Pont.

Lees verder over het bezoek aan Sénégal

Voorbereiding bezoek mei 2012
Voorjaar 2012
In het najaar 2011 heeft een groep van 11 leerlingen en 3 leraren van het Sophianum in Gulpen en 5 leden van de Rotaryclub Gulpen-Vaals zich aangemeld voor een bezoek aan Senegal. Het doel van de reis is kennisuitwisseling met de leerlingen van het Collège d’Enseignement Moyen (CEM), de opzet en inrichting van de bibliotheek van het CEM en het afwerken en inrichten van het herbouwde klaslokaal van de École Publique. De leerlingen hebben in de winter 10 ochtenden besteed aan het vergaren van kennis over de cultuur, de mensen, de economie en politieke situatie in Senegal.

Ook werden presentaties voorbereid voor de kennisuitwisseling op het CEM. In januari 2012 werd aan de aannemer op het eiland de opdracht gegeven, dat hij met de bouw van het klaslokaal kon starten zodat de oplevering in mei tijdens ons bezoek kan plaatsvinden.

De leden van de Rotaryclub Gulpen-Vaals hebben franse boeken verzameld voor de opzet en inrichting van de bibliotheek van het CEM Ile de Mar. Ook is gewekt aan het verder ontwikkelen van de touwpomp en de put beveiliging. Wanneer de touwpomp naar wens en goed functioneert is het idee is om een aantal waterputten in de dorpen te voorzien van een beveiliging en touwpomp.

Nieuwe directeur CEM
Januari 2012
Op de dag van onze thuisreis in december kregen we het bericht dat de principal M. Lang Mare zal worden overgeplaatst en dat op korte termijn een nieuwe directeur zal worden aangesteld.
Begin januari ontvingen we het bericht van Issa Thiam met de aankondiging van de benoeming van Monsieur Ali Konè als nieuwe principal van het CEM Ile de Mar. We hebben hem direct een welkoms brief gestuurd en hem succes gewenst met zijn werkzaamheden op het eiland.

Computers
Monsieur Ali Kone

Computers
Pricipal in zijn element

Bezoek Bestuur Stichting Ile de Mar
December 2011
Ons bezoek in december 2011 aan Senegal is goed verlopen en we zijn tevreden over de resultaten. We hebben weer een aantal activiteiten voor het CEM en de bevolking van Ile de Mar kunnen starten en afronden.
Lees verder

Rotaryclub Gulpen – Vaals
Augustus 2011
De leden van de Rotaryclub Gulpen – Vaals zijn ook dit jaar weer zeer actief met het organiseren van activiteiten en fondsenwerving voor de verdere ontwikkeling van de middelbare school, CEM Ile de Mar in Sénégal.
Lees verder en bekijk 6 foto's!

Examen resultaten schooljaar 2010 – 2011
Augustus 2011  
Gedurende dit schooljaar hebben 53 leerlingen de lessen gevolgd voor het
eindexamen “Brevet de Fin d’Etudes Moyenne” (BFEM) van het CEM.
Begin augustus kregen we van Issa Thiam (vertegenwoordiger Stichting Ile de Mar in Sénégal) de informatie over de examenresultaten van het schooljaar 2010/2011. Van de 53 kandidaten die examen hebben gedaan zijn er 37 geslaagd. Dit is bijna 70% en daar zijn we erg blij mee. Ter vergelijking de percentages van de vorige jaren: 2008/2009 was dit 26,3%, schooljaar 2009/2010 was 39,2% van de leerlingen voor hun eindexamen geslaagd en dit schooljaar 2010/2011 dus 69,8%. Bravo!!

Schooljaar Kandidaten Geslaagd Percentage
2008 - 2009 38 10 26,3%
2009 – 2010 51 20 39,2%
2010 - 2011 53 37 69,8%

De verbeterde omstandigheden m.b.t. huisvesting en equipement lijken een positief effect op de motivatie en prestaties van leraren en leerlingen te hebben.

 

NCDO, de 3e fase van het project officieel afgesloten
Juli 2011
Op 8 juni 2011 hebben wij namens Stichting Île de Mar Sénégal de eindrapportage van het KPA projectnummer 219864K ter beoordeling en afhandeling opgestuurd naar het NCDO, Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.

Op 4 juli 2011 ontvingen wij van het NCDO het bericht, dat de inhoudelijke en financiële rapportage voor het project 219864K, Sénégal; Bouw 3e fase middelbare school in Mar Soulou door NCDO is beoordeeld en goedgekeurd.
De financiële bijdrage van NCDO werd definitief bepaald op € 24.499,60 conform aanvraag en het project is door het NCDO administratief afgesloten.

Met financiële steun van vrienden en donateurs en de bijdrage van Rotaryclub Gulpen-Vaals en het NCDO is het gelukt om ook de derde fase van de bouw van de middelbare school op het eiland île de Mar te realiseren. Namens de leerlingen, hun ouders en het lerarenteam willen we u daarvoor hartelijk bedanken.

Brederode Daltonschool “Kids in Bizz”
Juni 2011
Leerlingen van groep 8 van de Brederode Daltonschool in Santpoort hebben via het project “Kids in Bizz” , activiteiten ontwikkeld om geld te verdienen voor Stichting Ile de Mar.
Dit voorjaar was iedereen van harte welkom op het Daltonplein voor de Kids in bizz markt. De groepen 8 hebben de afgelopen periode aan dit project gewerkt door  in groepjes van ongeveer zes kinderen een bedrijf op te richten dat Fairtrade producten inkoopt en vervolgens weer verkoopt. De uiteindelijke winst bedroeg 425 euro. Fantastisch deze jonge ondernemers! Een geweldige actie voor een goed doel.
Op 28 juni 2011 hebben Henk en Mique tijdens een presentatie in Santpoort aan de leerlingen van groep 8 verteld over het project in Afrika, het eiland Ile de Mar, de school, de leerlingen en het leven in Sénégal. Na afloop werd door Roos van Riel de cheque van € 425,-- officieel overhandigd aan het bestuur van Stichting Ile de Mar.
Hartelijk dank, ook namens de eilandbewoners en de leerlingen van het CEM Ile de Mar.

Piet en Ineke 65 jaar
21 mei 2011
Piet en InekeCadeau suggestie: Donatie voor CEM Ile de Mar Sénégal.
Wat een enorm leuk feest hebben jullie ons allen bezorgd afgelopen zaterdag. Prachtig weer in een mooie tuin, heerlijke hapjes en wijn en wat het allerbelangrijkste is: hele aardige mensen.  Er was oprechte belangstelling voor het project in Senegal en we hebben veel kunnen vertellen over de ontwikkelingen tot nu toe en de toekomstplannen voor de school op het eiland. Er is veel geld op de “ile de mar” rekening gestort en we zijn heel blij te kunnen melden dat de eindscore 1835 euro is.
We willen de organisatoren, alle gulle gevers en bovenal Piet en Ineke namens de leerlingen van het CEM Ile de Mar bedanken voor dit prachtig initiatief.

Bezoek Sénégal Henk en Mique
Mei 2011
We zijn weer terug uit Senegal en hebben flinke vorderingen gemaakt. Het was een heerlijke reis: goed weer, niet te warm en heel veel kunnen doen en regelen voor de school. De elektriciteit is aangelegd en alle klassen en de administratie / lerarenkamer zijn voorzien van stroom. Het IT lokaal en de e-bibliotheek zijn professioneel ingericht. (...)
Lees verder en bekijk 42 foto's!


Participatie Nederlandse Ambassade Dakar

Mei 2011
In december 2010 is door het CDIM (Cellule pour le Developpement de l’Ile deMar) de vertegenwoordiging van alle bewoners van île de Mar een subsidie aangevraagd bij de Nederlandse Ambassade Dakar om de stroomvoorziening op school te verbeteren en uit te breiden. (...)
Lees verder en bekijk 3 foto's!

“Ze hebben de school gebouwd!”
Januari 2011

Alweer 3 jaar geleden heeft Stichting île de Mar samen met de inwoners van het gelijknamige eiland het initiatief genomen om op Île de Mar in Sénégal een middelbare school te gaan bouwen.

Met jullie financiële steun en de bijdrage van het NCDO is het gelukt om in 3 etappes de bouw van de middelbare school op het eiland île de Mar te realiseren. Namens alle leerlingen, hun ouders en het lerarenteam willen we jullie daarvoor hartelijk bedanken. We kunnen samen trots zijn op het resultaat.

Lees verder en bekijk 20 foto's!


Breadbox sponsort container

Januari 2011

containerBreadbox Shipping Lines BV te Schiedam is gespecialiseerd in container transport naar Afrika. Breadbox heeft een agent in Dakar en heeft de beschikking over een eigen transportbedrijf in Sénégal. Eind 2010 kreeg Stichting Ile de Mar het aanbod een container te kunnen gebruiken om schoolmateriaal naar Sénégal te sturen op rekening van Breadbox. Een geweldig aanbod, dat we enthousiast hebben aanvaard.

Vanuit Nederland is op 8 november 2010 een container met schoolmaterialen, 100 computers XO 1.5 en een diesel aggregaat verzonden naar Sénégal. Met deze materialen worden de klaslokalen voor Informatie Technologie en de e-bibliotheek ingericht en wordt de school van elektriciteit voorzien.

Heel veel dank aan de medewerkers van Breadbox in Schiedam en Dakar die ons op voortreffelijke wijze hebben geholpen bij vervullen van alle formaliteiten en dit transport hebben mogelijk gemaakt. Deze maand wordt het aggregaat geïnstalleerd en aangesloten en met ingang van 14 februari krijgen de leerlingen van CEM Ile de Mar les in de nu goed geëquipeerde computerlokalen.

Website: www.breadbox-shipping.com


Computers op Ile de Mar!

September 2010
Huygen Installatie Adviseurs BV: Maastricht, Rotterdam, Venlo, Zwolle en Amsterdam hebben zich dit jaar als sponsor gemeld bij Stichting Ile de Mar, Sénégal. De medewerkers van Huygen hebben tijdens de jaarlijkse personeelsavond een veiling gehouden en de overtollige PC’s van het bureau verkocht.

Tevens hebben een groot aantal medewerkers spontaan een donatie gegeven. Deze geweldige actie heeft geresulteerd in een totaal opbrengst van € 1.070,00 die op 22 september 2010 samen met 5 remplace laptops aan de Stichting Ile de Mar zijn overhandigd.

De 5 remplace laptops zijn inmiddels, voorzien van Franstalige software, in gebruik genomen in de “salle informatique” van het CEM Ile de Mar. De €1.070,00 zijn gebruikt om 5 laptops XO 1.5 aan te schaffen en u ziet dat de leerlingen al direct aan de slag zijn gegaan.

Computers
Overhandiging donatie en laptops


Eerste les op XO


Salle informatique (computerlokaal)

 

Resultaten schooljaar 2009 / 2010
Augustus 2010
In het schooljaar 2009 / 2010 is goed gewerkt. De behaalde resultaten worden per klas vergeleken en de gemiddelden per leerling berekend. De volgende leerlingen zijn als “winnaars” voor het jaar 2009 – 2010 uit de bus gekomen. Zij zijn inmiddels speciaal in het zonnetje gezet vanwege hun uitstekende resultaten en we wensen hen veel succes bij de voortzetting van hun studie.
Lees verder en bekijk 10 foto's!


Margraten voor de rest van de wereld
Augustus 2010
Op 8 augustus 2010 werd alweer voor het tweede jaar de charity wedstrijd “Margraten voor de rest van de wereld” gespeeld ten behoeve van het schoolproject op het eiland Ile de Mar in Sénégal. De wedstrijdcommissie had naast de golfwedstrijd ook een veiling georganiseerd waar zeer gevarieerde kavels ter verkoop werden aangeboden.

Tijdens de wedstrijd werd door 46 deelnemers uiterst ontspannen en geanimeerd gespeeld en door de speciale mulligans op het juiste moment in te zetten liepen de scores hoog op. De 1e prijs kon worden uitgereikt aan Wiel Feij en Mieke Bessems.
De veiling werd bekwaam geleid door veilingmeester Raymond Hommes en de grote diversiteit van kavels stond garant voor een tevreden koperspubliek, “ieder wat wils”.

Een resultaat boven alle verwachting, na afloop kon een cheque ter waarde van € 2.573,00 worden overhandigd aan het bestuur van Stichting Ile de Mar.
Kortom een geslaagde golfdag en een leuke veiling met één grote winnaar: “De leerlingen van de middelbare school CEM Ile de Mar in Sénégal”.

MargratenMargraten


Rotaryclub Gulpen-Vaals

Juni 2010
Tijdens rotary bijeenkomst op 28 juni 2010 werd door de voorzitter Paul Rutten de 1e cheque ter waarde van € 5.000,00 aan Stichting Ile de Mar overhandigd.
Voor de werving van fondsen worden verschillende activiteiten georganiseerd en acties ontketend zoals:

 • Filmprogramma in Wittem
 • Vastenactie leerlingen Sophianum
 • Werven van nieuwe donateurs
 • Donatie beamer en diverse computer hardware
 • Kunstmarkt in Vaals


Samenwerking met Sophianum
Mei 2010
Met leraren en leerlingen van het Sophianum worden momenteel plannen gemaakt om de gestelde doelen te concretiseren.
Tijdens de les Algemene Natuurwetenschappen (ANW) wordt door de leerlingen Wout, Luc, Robert en Dennis gewerkt aan een ontwerpopdracht t.b.v. het Sénégal project “zegaaneenschoolbouwen”. Het doel is een lesprogramma op te stellen voor de leerlingen van het CEM Ile de Mar, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de laptop XO 1.5.


Bezoek Ile de Mar mei 2010

Mei – juni 2010
XOIn mei zijn we in Sénégal en op het eiland geweest om het vervolg van ons project voor te bereiden. Voor de 3e fase van het project heeft Stichting île de Mar nieuwe doelen gedefinieerd.
Lees verder en bekijk de foto's!


NCDONCDO continueert subsidie voor 3e fase
April 2010   
Op 18 maart 2010 werd voor de derde keer door de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) subsidie toegekend aan de Stichting île de Mar.
De uitvoeringsovereenkomst met projectnummer 219864K tussen NCDO en Stichting île de Mar kon vervolgens op 26 april 2010 worden ondertekend. De voorbereidingen voor de 3e fase kunnen starten. In mei gaan Mique Eggermont en Henk Berghauser Pont naar Sénégal.


Koninginnedag 2010 in Utrecht

April 2010                              
Op 30 april 2010 heeft Mieka Vroom weer vol enthousiasme allerhande roerende zaken ter verkoop aangeboden die het afgelopen jaar werden verzameld. De handelswaar vond gretig aftrek en ondanks de regen werd een recordopbrengst van € 500,00 gerealiseerd en was het bovenal weer gezellig in Utrecht.


Openbare Basis School de  Waayer, Wadenoyen

December 2010
De leerlingen en juffen van de Openbare Basis School de  Waayer te Wadenoyen hebben in het schooljaar 2009 – 2010 activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor het project “ze gaan een school bouwen” in Senegal. De acties tijdens de juffendag en de sponsorloop van de leerlingen hebben in totaal 442 euro opgeleverd, een geweldig initiatief. Kijk voor foto’s van de activiteiten op de website: www.obsdewaayer.nl  


International School Maastricht

December 2010
De leerlingen van de International School Maastricht hebben ook dit jaar rond de kerstvakantie een `winterfair` gehouden met als doel fondsen te werven voor verschillende goede doelen. Voor Stichting Ile de Mar hadden de leerlingen, Razvan Margauan, Jade Harwood, Michaela Klimova en Alexander Shehata een kraam ingericht waarin voorlichting werd gegeven over het project.

ISMISM

Razvan, Jade, Michaela en Alexander zijn geïnteresseerd in de Sénegalese cultuur, het eiland Ile de Mar en het middelbare school project. In maart 2010 hebben zij een brief geschreven aan de directeur, Lang Mare van de school met het verzoek te helpen bij het opzetten van een interculturele correspondentie en/of uitwisseling met de leerlingen van het CEM Ile de Mar.


Ouder nieuws »