Het Plan

Ongeveer in het midden langs de kustlijn van Sengal, daar waar de rivier de Saloum vanuit het oosten en de Sine vanuit het noord-oosten uitlopen in de Atlantische Oceaan, heeft zich een enorme delta gevormd. Het hele gebied van de Sine Saloum delta tot aan Gambia bestaat uit onbewoonde eilandjes begroeid met lage mangrove bossen die het zoute water verdragen en waaraan zich een kleine oestersoort heeft gehecht.

Dit labyrint van kreken, stromen en eilandjes beslaat 800 km2 en is in 1976 uitgeroepen tot nationaal park waar vogels en waterdieren ongestoord kunnen leven. Ile de Mar ligt aan de noordkant van dit ontoegankelijke nationaal park en wordt bewoond door ruim 5000 mensen.

Ile de Mar
Het is een van de weinig bewoonde eilanden omdat het ietsje hoger is gelegen, maar met geen brug verbonden aan het vaste land. De rivier en alle stroompjes daarvan afgeleid staan in open verbinding met de zee. Eb en vloed is merkbaar tot diep in het land en in de regentijd komen grote gebieden onder water te liggen. In de uitgestrekte en ongerepte delta leven enorm veel soorten vis die zich daar ongestoord kan voortplanten. De grote vissersboten kunnen het gebied niet invaren vanwege de vele zandplaten en ondiepe delen zodat men op kleine schaal vanuit de piroques vist voor eigen en regionaal gebruik.

Foto's: Natuur op Ile de Mar

Infrastructuur
Het transport van mensen en goederen gebeurt over het water met een piroque, een bontgeschilderde smalle boot uit een boomstam gehakt en over het eiland zelf met paard en wagen. Omdat het eiland van geen enkel economisch belang is voor het land zal er geen geld vrij worden gemaakt om bruggen te bouwen zodat aan de beperkte logistieke mogelijkheden de komende decennia weinig verandering zal komen. Dit houdt in geen auto’s of brommers op het eiland, een enkele fiets; men bedient zich van paard en wagen die men de mooie naam van caleche heeft gegeven, voor het transport van goederen en oudere mensen, de jongeren lopen of hebben een snel klein paardje. Naast de visvangst leeft men van een schamele opbrengst van de landbouw. Vanwege het zoute water dat in de regentijd de akkers overspoelt is de grond ongeschikt voor rijst en graan.

Foto's: Visserij op Ile de Mar en Djifer

Schaarste
Daarnaast komen er tijden van enorme droogte voor en zoete water voor irrigatie schaars. Van de paar gewassen zoals aardnoten voor de olie en de pinda’s millet een graansoort waar men couscous van maakt, wat wortelen en zoete aardappelen kan men niet leven. Rijst, uien en graan wordt ingevoerd, zelfs vanuit Nederland (de uien). Verder zijn er een paar boeren die een kudde magere koeien bezitten. Deze worden s’avonds vastgezet aan steeds een ander paaltje op de akker om de bemesting te regelen en er lopen en geiten, kippen en schapen in het dorp rond op zoek naar wat schamele resten tussen het afval van de mensen.

Foto's: Het dorpsleven op het eiland