Welkom!

Welkom op zegaaneenschoolbouwen.nl!

Stichting Ile de Mar is opgericht om de financiering van een middelbare school op het eiland Ile de Mar in Senegal te ondersteunen vanuit Nederland.

Tot voor een aantal jaren geleden bestond er op het eiland alleen de mogelijkheid het lager onderwijs te volgen. Door grote inzet van de oudervereniging van het eiland, de plaatselijke onderwijzers en Chefs de Village van de dorpen, heeft men toestemming gekregen van de Senegalese overheid om een Middelbare school, een CEM op te richten. CEM staat voor Collège d’Enseignement Moyen. In 2006 startte men met 2 klassen in een oude schuurt en een leegstaande woning, maar met hulp van Stichting Ile de Mar Senegal is inmiddels de eerste fase van de nieuwbouw gerealiseerd en volgen 259 leerlingen het vervolgonderwijs. Dit aantal zal zeker nog oplopen de komende jaren, want er is een wet uitgevaardigd die de leerplicht van 12 jaar naar 16 jaar heeft gebracht.
Welcome
Momenteel is gestart met de 2e fase van de bouw waardoor de capaciteit wordt verdubbeld. Volgens de planning kan deze 2e fase gerealiseerd zijn eind 2009. De nu nog overvolle klassen kunnen dan worden gesplitst hetgeen de kwaliteit van het onderwijs zal verhogen.
Samen met alle trouwe donateurs, sponsors en de subsidie van het NCDO, hopen we het project “ze gaan een school bouwen” te realiseren.   

Op deze website kunt u alle informatie vinden over het project, het eiland en onze stichting. Kijk ook bij Sponsors! om te zien wie al een bijdrage heeft geleverd aan de middelbare school!