Het Plan

<< terug naar nieuwsoverzicht

Bezoek Bestuur Stichting Ile de Mar
December 2011

Ons bezoek in december 2011 aan Senegal is goed verlopen en we zijn tevreden over de resultaten. We hebben weer een aantal activiteiten voor het CEM en de bevolking van Ile de Mar kunnen starten en afronden.

  • Allereerst hebben we alle betrokken partijen: de eilandsraad (CDIM), de oudervereniging (APE) de chefs des villages, de directeur van het CEM, de leraren en de leerlingen geïnformeerd over de plannen voor de komende maanden.
  • Voor het aanstaande bezoek in 2012 is een bezoek gebracht aan alle gezinnen in de 4 dorpen waar in mei 2012 leerlingen en leraren zullen worden ondergebracht.
  • Met de vertegenwoordigers van de Universiteit in Dakar zijn afspraken gemaakt om nog tijdens ons bezoek de schoolserver te installeren en alle computers te synchroniseren. Ook zullen tijdens dat bezoek workshops worden gehouden voor de leraren en leerlingen van het CEM.
  • Op 8 december hebben we een bezoek van de schoolinspectie Fatick bijgewoond. De visitatie van inspecteur Cheikh Dione en zijn collega Faly Mane heeft een grote stap voorwaarts ingeluid voor de ontwikkeling van het CEM Ile de Mar.
  • Samen met Sidi Faye Directeur école public en Issa Thiam hebben we voorbereidingen getroffen voor de herbouw van het vervallen klaslokaal van de école public. (het eerste lagere schoollokaal op het eiland).
  • Aannemer M. Diop is gevraagd een offerte te maken voor de herbouw van het klaslokaal waarbij de kapconstructie voor het pannendak behouden kan worden.
  • Er is een waterkering aangelegd aan de noordzijde van het CEM om ondermijning van het gebouw tijdens de regentijd te voorkomen.
  • Met de plaatselijke smid is een prototype touwpomp gebouwd ten behoeve van het waterreservoir van het CEM.

<< terug naar nieuwsoverzicht