Het Plan

<< terug naar nieuwsoverzicht

Studiefonds
Mei 2014

Tijdens een vergadering in april 2013 met Arfang Ndong en Issa Sarr, vertegenwoordigers van de eilandsraad, Cellule pour le Developpement de l’Ile de Mar (CDIM), hebben we plannen en prioriteiten voor de komende jaren doorgenomen.

De prioriteit en grote wens van de ouders en de eilandsraad is de opzet en uitbouw van een studiefonds ten behoeve van de leerlingen, die na het behalen van het eindexamen CEM door willen studeren op een lyceum gedurende 3 jaren.

Op dit moment kunnen niet alle getalenteerde kinderen naar het lyceum gaan, omdat hieraan extra kosten zijn verbonden.

  • De afstand tot het dichtstbijzijnde lyceum op het vaste land bedraagt 25 km,
  • De reistijd is lang en hieraan zijn reiskosten verbonden (wandeling / paard en wagen, boot en bus),
  • De kinderen moeten in de kost bij een gastgezin,
  • De kosten voor schoolgeld en boeken zijn hoger dan op het CEM,
  • De ouders geen geld hebben (incomplete gezinnen, geen betaald werk, e.d.)

Begin 2014 is de commissie studiefonds “Ile de Mar” benoemd:

Maimouna Diop (voorzitter) Mar Lothie
Issa Sarr (secretaris / penningmeester) Mar Fafaco
M. Diamé (lid, vertegenwoordiger Mar Soulou) Mar Soulou
Landing Coly (directeur CEM) Mar Soulou
Eric Diop (surveillant CEM) Mar Soulou
Lamine Senghor (adjunct secretaris) Mar Lothie
Georges Faye (voorzitter oudervereniging) Mar Lothie
Issa Thiam (vertegenwoordiger St.Ile de Mar) Mar Soulou

Samen met deze commissie hebben we een reglement opgesteld waarin is beschreven welke criteria moeten worden gehanteerd bij het toewijzen van de beurzen. Tevens is vastgesteld hoe de commissie de leerlingen tijdens hun studie
volgt en op welke momenten de gelden ter beschikking worden gesteld. We hebben uitgerekend, dat de kosten van een leerling op het lyceum per jaar gemiddeld 220 euro bedragen. Besloten is de hoogte van de beurs op 200 euro per jaar vast te stellen. In april 2014 zijn voor een periode van 3 schooljaren de eerste 7 beurzen toegewezen aan talentvolle leerlingen. We wensen deze leerlingen heel veel succes met de voortzetting van hun studie op het lyceum.

We hebben de vergadering toegezegd, dat we ons best doen, om voor dit nieuwe studiefonds donateurs en sponsoren te zoeken, zodat bij de start van het schooljaar 2014/2015 voldoende gelden ter beschikking staan om de door de commissie geselecteerde nieuwe kandidaten te kunnen voorzien van een studiebeurs.

Onze vraag aan u is om daarbij te helpen en jaarlijks een bedrag op onze rekening te storten, zodat het studiefonds structureel kan worden opgebouwd.

<< terug naar nieuwsoverzicht